MOB-versie | Naar grote versieWeetwoorden

Weetwoorden zijn woorden waar geen duidelijke regels voor zijn. Je moet gewoon weten hoe je ze schrijft of wat ze betekenen.

 

In deze rubriek staan veel voorkomende woorden op twee niveau's alsmede enkele,  soms niet direct vertaalbare, woorden die vaak gebezigd worden.