MOB-versie | Naar grote versielastige werkwoorden

Woordenlijst werkwoorden

 

sich anstrengen

 

inspannen, je best doen

beachten

opmerken / aandacht geven

beanspruchen opeisen, claimen

bedeuten

betekenen

befördern transporteren / bevordereren (promotie maken)

begegnen (sich)

ontmoeten (elkaar) + 3e naamval

behaupten

beweren

beobachten

observeren (bespieden)

berücksichtigen rekening houden met
berühren aanraken

beschäftigen (sich)

bezig (zijn)

besorgen

kopen / iets regelen (bijv. bij een overheidsdienst)

bestätigen

bevestigen

bestimmen

bepalen

bitten (4e naamval) verzoeken
brauchen nodig hebben (zie ook: gebrauchen)
buchstabieren spellen
darstellen voorstellen: uitbeelden

 

 

entscheiden (sich)

beslissen (zie ook  'wählen')

erachten mening hebben, oordelen
erfinden uitvinden
ergänzen aanvullen

erledigen

uitvoeren, afhandelen, regelen

ersetzen

vervangen

erstaunt sein

verbaasd zijn

 

 

faulenzen (der Faulenzer)

luieren

fehlen

ontbreken

fordern

eisen

forschen (wetenschappelijk) onderzoeken
fragen (4e naamval)

vragen - alleen in zinnen met een vraagteken?

zie 'bitten'

gebrauchen gebruiken

gründen

oprichten, stichten

halten (vast)houden (ook: mening geven)
irren (sich) zich vergissen

 

 

klauen

jatten

klettern

klimmen, klauteren

 

 

prüfen

testen, controleren

scheitern

falen

spinnen gek zijn/doen

staunen

zich verbazen

streiten (sich streiten)

ruziën

 

 

tauschen

ruilen (in een winkel: umtauschen)

 

 

überfordern te veel eisen / überfordert sein: iets niet voor elkaar krijgen / niet aan de eisen kunnen voldoen

überqueren

oversteken

umtauschen

ruilen

unterhalten (sich)

met elkaar praten

 

 

verirren (sich) de weg kwijt zijn (met fiets/auto: verfahren)

verhaften

in hechtenis nemen

vertragen, sich

met elkaar kunnen vinden,

geen ruzie maken

vertreten

iemand vervangen

verwenden

gebruiken

verzichten auf afzien van

wählen

kiezen (uit een aanbod, zie verschil met 'sich entscheiden') politieke en alle vormen van verkiezingen.

(sich) wundern

(zich) verbazen

zerstören

kapot maken

zerreißen

verscheuren


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter BijbelMartin van Toll Producties
in samenwerking met
Fundgrube Deutsch