MOB-versie | Naar grote versieTelwoorden

Hoofdtelwoorden: 

 • 0-10:
  null - eins - zwei - drei - vier - fünf - sechs - sieben - acht - neun - zehn
 • 11-20:
  elf - zwölf - dreizehn - vierzehn - fünfzehn - sechzehn - siebzehn -
  achtzehn - neunzehn - zwanzig
 • 25 = fünfundzwanzig
 • tientallen:
  dreißig (
  dreiunddreißig, dus niet met -z-) - vierzig - fünfzig - sechzig - siebzig - achtzig - neunzig - 
  (ein)hundert
 • 112 = (ein)hundertzwölf
 • honderdtallen: 
  zweihundert - dreihundert ...
 • 4000 = viertausend
 • eine Million*
 • eine Milliarde*

* Die Million en die Milliarde zijn vrouwelijke zelfstandige naamwoor­den
dus: meervoud: zwei Millionen en zwei Milliarden.

 

Grote getallen - uitspraak

In het Duits is het gebruikelijk om getallen vanaf 1100 uit te spreken als volgt (zie ook als jaargetallen)

 

1100 – 1900: elfhundert, zwölfhundert ect. (enkel ronde getallen in duizend tot 1900)

1100: eintausendeinhundert

1180: eintausendeinhundertachtzig

1999: eintausendneunhundertneunundneunzig

2200: zweitausendzweihundert

 

Jaargetallen

Jaartallen worden in principe in stappen van honderd uitgesproken.

 

1180: elfhundertachtzig

1999: neunzehnhundertneunundneunzig (in spreektal ook verkort: neunzehnneunundneunzig)

2020: zweitausendzwanzig  (Zwanzigzwanzig)

 

 

Rangtelwoorden:

 • 1 tot en met 19: uitgang -te

  erste - zweitedritte - vierte - fünfte - sechstesiebte achte - neunte - zehnte
  zwölfte ... sechzehnte siebzehnte - achtzehnte - neunzehnte
 • Vanaf 20: uitgang -ste:

  zwanzig­ste - fünfundzwanzigste
  dreißigste - vierzigste - fünfzigste - sechzigste - achtzigste - neunzigste
  hundertste - zweihundert­ste - tausendste - viertausendste
  millionste - milliardste

Met z'n drieen/vieren/vijven etc.: zu dritt, zu viert, zu fünft etc.

(etc. gebruikelijk is tot 'zu neunzehnt')

Het rangtelwoord wordt vervoegd als het bijvoeglijk naam­woord:

 • das fünfte Mal
 • der dritte Mann

Het rangtelwoord kan ook worden weergegeven door een cijfer met een punt erachter (zoals bij dateringen in brieven):

 • Berlin, (den) 5. März 2015.

Breuken:

Breuken worden gevormd door rangtelwoord + -l.
Het zijn onzijdige zelfstandige naamwoorden.

 • ein Halb* (of: die Hälfte)
 • ein Drittel
 • ein Viertel
 • ein Fünftel
 • ein Achtel
 • ein Zwanzigstel
 • ein Dreißigstel
 • ein Tausendstel

(Klok)tijden: eine Viertelstunde, eine Dreiviertelstunde

Dreiviertel vier betekent kwart voor vier, dus 3:45 uur.

Viertel nach vier (Viertel vier): kwart over 4 uur.

 


* Halb wordt verbogen als bijvoeglijk naamwoord.

 • eine halbe Stunde, ein halber Tag

Telwoorden met halb:

 • eineinhalb =  anderthalb
 • zweieinhalb
 • dreieinhalb

 

Aantallen of hoeveelheden groter dan één:


Bij aantal­len of hoeveelheden groter dan één (dus ook anderhalf etc.) wordt altijd de meervoudvorm gebruikt.

 • Nach anderthalb Jahren kam er wieder nach Hause.
 • Zweieinhalb Tage später war er wieder nicht da.
 • Sechs Jahre sind eine lange Zeit.