14626 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Bijvoeglijke naamwoorden


Bijvoeglijke naamwoorden beschrijven iets of iemand nauwkeuriger.

  • Ein hoher Turm.
  • Eine interessante Stadt
  • Ein dickes Buch.
  • Deutschland ist ein großes Land.
  • Amsterdam ist eine tolle Stadt

 

Vuistregels

  • Bijvoeglijk naamwoord na een lidwoord
enkelvoud  1e naamval
   
na der - die - das:    -e             

na

ein (mann.)

 

eine (vrouw.)

 

ein (onz.).. + geslacht: 

 

 

+ -er   

ein kleiner Mann

 

+ -e   

eine nette Frau

 

+ - es

ein freches Kind

 

in de overige naamvallen:  + -en
   
   

meervoud na 

die, mein, kein, alle, welch  

+ -en

 

  • Bijvoeglijk naamwoord zonder voorafgaand lidwoord
    Dezelfde uitgangen als der die das

Preciezere info vind je in de verschillende onderdelen hieronder.

 

Bijvoeglijk naamwoord: 

 

Bijzonderheid: der Deutsche is afgeleid van het bijvoeglijke naamword deutsch.

Der Deutsche is dus een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamword. Het wordt in voorkomend geval uiteraard ook dusdanig verbogen: Er war ein Deutscher (1e naamval na 'ein'), Ich kenne einen Deutschen (4e naamval).De andere benamingen van nationaliteiten die op -e eindigen hebben in alle naamvallen, behalve de 1e, dus ook in het meervoud, de uitgang -n: der Däne, er Franzose, derSchwede etc.

Zie hiervoor de uitlegpagina 7 x -(e)n.
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Deutsch macht Spaß